İNSAN KAYNAKLARI

İNSAN KAYNAKLARI

İnsan KaynaklarıREO Mühendislik kurulduğu günden bu yana elde ettiği tüm başarıyı, personelinin gücü ile desteği sayesinde ulaştığının bilincindedir ve en önemli değerin insan kaynağı olduğuna inanmaktadır. Şirketimiz, çalışanları için şeffaf ve eşit bir yönetim politikası izleyip kurduğu karşılıklı sadakate dayalı bir sistem ile sektöründeki başarılarını elde etmiştir
  • Çalışanlarımızın maddi ve manevi haklarının korunmasını sağlamayı
  •  Fırsat eşitliği sağlamayı ve korumayı
  •  Her düzeydeki çalışanımızın gelişimini ön planda tutup potansiyellerini gerçekleştirmeleri için gerekli ortam ile fırsatları yaratmayı
  •  Bu sebeple insan kaynakları sistemi ile uygulamalarıyla ilgili her türlü çalışma, davranış ve ilişkilerimizde şirketimizin ve çalışanlarımızın güvenliğini, sağlığını, esenliğini ön planda tutmayı
   REO Mühendislik;
  •  Tüm çalışanlarımızda güvene dayalı güçlü iletişim ve motivasyon ortamı sağlamayı
  •  İş güvenliğini sağlamak için araç gereçleri ile çalışanların kontrol & amp; denetimini etkin biçimde programlamayı ve uygulamayı
  •  İş kazaları ve meslek hastalıklarını en aza indirgemeyi
  •  Topluma, müşterilerimize, iş ortaklarımıza ve çevreye karşı sorumlu davranıp etik değerlere önem vermeyi
  insan kaynakları politikası olarak benimser ve uygular.